×
CSKH : 090.7075.128
Chuyên trang thương mại điện tử Laravan

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà LARAVAN cần Người bán cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại chuyên mục “Bán hàng cùng Laravan.vn” hoặc khi Người mua đăng ký “Đặt hàng Online” thông qua website. Mục đích chủ yếu là để LARAVAN liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại khi Người mua/Người bán sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Người bán có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra thông tin trên gian hàng riêng tại www.laravan.vn và thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn nếu phát hiện những hành vi đáng ngờ, những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,… của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn sử dụng thông tin Người mua/Người bán cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ cho Người mua/Người bán.

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, thông tin đơn hàng giữa LARAVAN và Người bán, LARAVAN và Người mua, Người mua và Người bán.

+ Liên lạc và giải quyết với Người mua/Người bán trong những trường hợp đặc biệt.

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của Người bán được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được lưu trữ bảo mật trên hệ thống của LARAVAN. Thông tin cá nhân của Người mua hàng (trong trường hợp đặt hàng Online thông qua website) sẽ được lưu trữ không quá 90 ngày hoặc không được lưu trữ trên hệ thống của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN
Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Email: laravanads@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Để cập nhật dữ liệu cá nhân, thành viên có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ Email laravanads@gmail.com để được thay đổi thông tin theo yêu cầu.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử www.laravan.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại LARAVAN được bảo mật.

LARAVAN chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

LARAVAN.VN